DPF – filter čestica čađe

DPF - filter čestica čađe

Zašto se ugrađuje i čemu služi DPF

Da bi se zadovoljili najnoviji europski propisi za ispušne plinove (EURO5 /EURO6) proizvođači su prisiljeni ugrađivati na dizel vozila sustav za redukciju čestica čađe u ispušnim plinovima kako bi se reducirale čestice koje izlaze u atmosferu. Čestice se talože u obliku čađe, koja nastaje izgaranjem u dizelskom motoru. Filtar čestica čađe zaustavlja većinu čađe koja bi inače putovala ispušnim sustavom i izašla u atmosferu. DPF može zadržati određenu količinu čađe, ali ne veliku, te zbog toga mora proći proces koji se naziva „regeneracija“ da bi se očistile naslage čađe unutar filtra. Kada čađa prođe proces „regeneracije“ pretvara se u višestruko manju količinu pepela.

Koje sve mogućnosti regeneracije filtra postoje

– Sustav regeneracije pomoću aditiva koji se dodaje u gorivo, a služi za smanjenje temperature
paljenja čestica čađe (cca. 400°C)
– Sustav regeneracije naknadnim ubrizgavanjem goriva (cca 35°C iza GMT) u motor čime se postiže
temperatura u ispušnim plinovima cca. 600°C
– Dodatnom brizgaljkom u ogranku ispušnih plinova gorivo se direkno ubrizgava u sustav ispuha kako bi
se spalile čestice čađe u DPF-u.

Jedan od prvih sustava je FAP – filtar za čestice čađe koji se ugrađuje u vozila Peugeut i Citroen. Radi se o sustavu s dodavanjem aditiva u gorivo kako bi se snizila temperatura paljenja čestica čađe.

Dvije vrste „regeneracije“ – pasivna i aktivna

Tijekom dužih putovanja otvorenom cestom, dolazi do pasivne regeneracije. Za taj postupak nije potrebna intervencija upravljačkog uređaja motora (ECU). Zbog povišene temperature ispušnih plinova na dužim putovanjima (temperature između 350 i 500 °C), proces se polako i kontinuirano odvija unutar DPF-a čija je jezgra presvučena katalitičkim slojem platine. Katalitički presvučen DPF smješten je blizu motora, te je temperatura ispušnih plinova dovoljno visoka (500 °C) da se čestice čađe zapale. Zbog toga se čađa spali i pretvara u manju količinu pepela.
Aktivna „regeneracija“ je intervencija računala, kada izračunato taloženje čađe unutar DPF-a dosegne 45%. Procedura traje 5 – 10 minuta. Računalo motora poduzima mjere da bi se temperatura ispušnih plinova podigla iznad 600°C, a to su isključivanje recirkulacije ispušnih plinova i povećanje vremena ubrizgavanja koje uključuje i kratko ubrizgavanje nakon glavnog ubrizgavanja. Čestice čađe oksidiraju na ovoj temperaturi.
Računalo motora aktivira proces regeneracije, no ako se ovo iz nekog razloga prekine, npr. ako vozač uspori, zaustavi se, ugasi motor…itd. Proces će se nastaviti kada se ponovno postignu uvjeti za regeneraciju; motor na radnoj temperaturi, brzina veća od 60km/h bez naglih dodavanja gasa ili kočenja. Kompletni proces traje oko 15 minuta.
Ako nakon dva 15-minutna pokušaja, uspješna regeneracija nije moguća, taloženje čađe će se povećati. Na 50% napunjenosti čađom, računalo motora će nastaviti održavati maksimalne temperature ispušnih plinova na 600°C do 650°C da bi se potaknuo proces regeneracije. Sustav će pokušati pokrenuti proces regeneracije na 15 minuta. Ako proces ne završi uspješno, sustav će ponoviti proces još 15 minuta. Ako je i nakon toga proces neuspješan, upalit će se signalna lampica za DPF na ploči s instrumentima.
U uputama za korištenje vozila navedeno je da se signalna lampica DPF-a pali, kao indikacija da je filtar čestica čađe napunjen čađom zbog čestih vožnji na kratkim relacijama. Kada se signalna lampica upali, vozač bi trebao voziti konstantnom brzinom od najmanje 60km/h, barem 10 minuta. Kao rezultat povećanja temperature, čađa u filtru će se spaliti. Ako se lampica DPF-a nakon toga ne ugasi, vozač bi trebao kontaktirati servis vozila da bi se greška otklonila.

Na 55% napunjenosti pali se signalna lampica DPF-a na ploči s instrumentima. Tada bi stranka trebala slijediti protokol u uputama za korištenje vozila. Ako se ova informacija ignorira i vozilo nastavi koristiti do 75% napunjenosti filtra bez uspješne regeneracije, upalit će se dodatne signalne lampice. U tom trenutku stranka će primijetiti gubitak snage vozila i pali se i kontrolna lampica motora.

Na 75% napunjenosti, regeneracija je još uvijek moguća uz korištenje dijagnostičkog uređaja. Samo kada napunjenost prijeđe 95%, potrebno je zamijeniti jedinicu DPF-a.

Programirana mapa sustava DPF-a u računalu motora:
45% količina napunjenosti DPF-a
– Normalna regeneracija
50% količina napunjenosti DPF-a 2
– Regeneracija na maksimalnim temperaturama ispušnih plinova
55% količina napunjenosti DPF-a
– Kontrolna lampica DPF-a treperi
– Regeneracija pri brzini 60km/h i više
75% količina napunjenosti DPF-a
– Pali se kontrolna lampica DPF-a, MIL i lampica kontrole motora
– Limitiranje snage. deaktivacija recirkulacije ispušnih plinova
– Regeneracija moguća samo uz pomoć dijagnostičkog uređaja
95% količina napunjenosti DPF-a zahtjeva zamjenu DPF-a

Najčešći uzroci začepljenja DPF-a

 • Česte kratke relacije – uvjeti za regeneraciju nisu dostignuti
  Nije preporučeno opremati vozila s DPF-om koja se koriste za gradske relacije.
  • Stranke koje nastave koristiti vozilo sa upaljenom DPF signalnom lampicom
  Kontinuirana vožnja u ovom stanju i bez uspješne regeneracije rezultira prekomjernim taloženjem čađe u DPF-u, do 95% napunjenosti. Tada regeneracija više nije moguća i potrebna je zamjena DPF-a.
  • Često se greška ne odnosi samo na DPF, nego na cijelokupni ispušni sustav. Može biti uzrokovana neispravnim osjetnicima temperature, osjetnicima tlaka, dodatnim komponentama sustava (ako su primjenjive), lošim spojevima, problemima s instalacijama, itd.
  Zbog svega toga stranka odnosno korisnik vozila mora se uputiti u problematiku (obrazovati). Mora razumjeti zašto su se upalile signalne lampice na ploči s instrumentima. Njegova pažnja treba se usmjeriti na korištenje uputa vozila, da bude svjestan što znači paljenje signalne lampice DPF-a. Ovo bi trebalo spriječiti nepotrebno ponavljanje izvanredne regeneracije (ako je moguća) u servisu.
  UVIJEK JE POTREBNO provjeriti nivo ulja prije dužeg putovanja, jer regeneracija DPF-a može potrošiti zamjetnu količinu ulja.

Neka pitanja i odgovori koji bi mogli pomoći vozačima

Pitanje: Kontrolna lampica treperi. Zašto? Što treba napraviti?
Odgovor: Regeneracija DPF-a nije završena tijekom normalne vožnje i DPF je dosegnuo maksimalno zasićenje, koje se još može regenerirati. Granična vrijednost ovisi o modelu i godini proizvodnje.
Mogući uzroci ovoga su:
a.) Česte kratke relacije, npr. veliko taloženje čađe, a regeneracija DPF-a se ne odvija jer potrebni uvjeti nisu ispunjeni.
b.) Česte prekinute regeneracije, npr. kada se motor ugasi tijekom regeneracije. Vrijedi za vozače kratkih relacija, koji su ispunili uvjete potrebene za aktiviranje regeneracije a nije sprovedena do kraja.

Ako signalna lampica grijača treperi:
a.) Motor nakon paljenja mora raditi duže od 2 minute
b.) Izračunato zasićenje je veće od 80%
c.) Temperatura rashladne tekućine mora biti preko 70°C bar 2 minute
d.) U memoriji grešaka ne smije biti bitnih grešaka vezanih za DPF
e.) Definirana brzina mora biti prekoračena (npr. za zasićenje >80%, 100km/h)

Pitanje: Pod kojim uvjetima se regeneracija prekida/završava jednom kada je započela?
Odgovor: Normalno, kada regeneracija uspješno završi, ili:
a.) Nakon maksimalnog vremena regeneracije (20-25 min)
b.) Ako se motor ugasi ili vozi manjom brzinom
c.) Ako motor radi na praznom hodu duže vrijeme (5-10 min)
d.) Ako osjetnik temperature ispušnih plinova detektira 1000°C
e.) Ako se tijekom regeneracije pojavi greška vezana na neku od komponenata relevantnih za izgaranje (sustav usisa/ubrizgavanja)
Ako se regeneracija prekine nakon što je počela, ali prije nego dosegne 50%, signalna lampica grijača treperi kod idućeg paljenja motora (hladnog i toplog) i regeneracija se nastavlja nakon što se ispune uvjeti.

Pitanje: Koliko dugo traje potpuna regeneracija?
a.) u najboljem slučaju
b.) u najgorem slučaju
Odgovor:
a.) Tijekom konstantnih uvjeta, npr. temperatura ispušnih plinova potrebnih za regeneraciju je uvijek iznad potrebne vrijednosti, npr. tijekom vožnji autocestom/otvorenom cestom, prosječno vrijeme regeneracije je 10 minuta.
b.) Vožnja nizbrdo, česta vožnja s malim opterećenjem (vožnja gradom, prazan hod), omogućuju pad temperature ispušnih plinova. Ako se ispune uvjeti za aktiviranje regeneracije, aktivna regeneracija može trajati i do 25 minuta (ovisno o tipu motora). Ako potpuna regeneracija nije moguća tijekom ovog perioda, biti će prekinuta.

Pitanje: Kako regeneracija utječe na vijek ulja?
Odgovor: Tijekom svake regeneracije ili pokušaja regeneracije, određena količina goriva ubrizgava se u motor, što skraćuje vijek ulja. Ako se „INSP“ natpis pojavi na ploči s instrumentima, ulje u motoru je istrošeno i mora biti zamijenjeno. Ako se ovo ne napravi, moguća su oštećenja motora. OBAVEZNO koristiti ulja specificirana za motore s ugrađenim DPF-om kao bi filtar čestica čađe imao duži vijek trajanja.

Pitanje: Kod kojeg začepljenja se pali lampica DPF-a i kada računalo prelazi u prinudni režim rada?
Odgovor: Kada količina zapunjenosti DPF-a bude veća od 55% – 75% pali se lampica DPF-a na instrumentnoj ploči.
Ukoliko stranka i dalje vozi a količina zapunjenosti DPF-a bude veća od 75% -95% računalo motora uvodi mjere zaštite motora limitiranjem snage motora, isključenjem EGR.a (funkcije povrata ispušnih plinova) i paljenjem kontrolne lampice motora i MIL lampice.Ukoliko je došlo do začepljenja DPF-a više od 95% ne može se pokrenuti prisilna regeneracija pomoću dijagnostike i u ovlaštenim servisima preporučuju zamjenu DPF-a.

-Mi preporučujemo čišćenje filtra čestica čađe sa specijalnim tekućinama, te pokretanjem prisilne regeneracije i vraćanje filtra u normalno stanje.
Radimo to uspješno,sa profesionalnom opremom i kemijom.

Takav zahvat u prosjeku košta oko 700,00 kn ,ovisno o veličini i zaprljanosti DPF-a,što je puno manje od cijene novoga.

Nakon takvog zahvata ,mora se vozilo odvesti na “otvorenu cestu” , voziti većim okretajima,da bi se odradila i “prirodna” regeneracija,te provjerio cijeli sustav (funkcija senzora,začepljenost katalizatora,ispuha,cijevčica za dovod tlaka itd.

Nakon ovakvog tretmana,preporučujemo zamjenu ulja i uljnog pročistača,ali svakako ulijevanje ODGOVARAJUĆEG ULJA , PO PREPORUCI PROIZVOĐAČA , koje ima funkciju smanjenja nakupljanja pepela (LOW SAPS) !

Hvala na čitanju i obratite se sa povjerenjem !

autoispuh@gmail.com

091 500 4224

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *