Eko test i katalizatori

Često imam upite vezane za eko test i katalizatore,pa iako su već dugo u primjeni,ljudi ne znaju o čemu se radi,a pogotovo ne koje vrijednosti što pokazuju. Iz eko testa se često može razaznati i općenito stanje motora,eko test nije samo nešto što moramo proći na tehničkom pregledu.

Evo nekoliko općenitih činjenica i savjeta

 1. Očitavanja visokog ugljikovog monoksida (CO) obično ukazuju na mješavinu goriva bogatiju od idealne (bogata smjesa – zračni omjer goriva ispod 14,7). Općenito CO je pokazatelj učinkovitosti izgaranja. Količina CO u ispušnim plinovima je izravno vezana za omjer goriva i zraka. Visoka razina CO je posljedica neadekvatne opskrbe kisikom koji je potreban za potpunije izgaranje. To je uzrokovano prebogatom smjesom – previše goriva ili nedovoljno zraka (ALF vrijednost ispod optimalne 14.7, lambda ispod 1,0). Okolnosti koje mogu dovesti do visoke razine CO:
  • Niski okretaji praznog hoda
  • Nepravilno postavljen plovak u karburatoru vozila
  • Prljav ili začepljen filter zraka
  • Previše prljavo ili kontaminirano ulje
  • Kvar sustava ventila
  • Nepravilno funkcioniranje sustava dovoda goriva

NAPOMENA 1. Rad katalizatora i koncentracija CO
Visoka razina CO u ispušnim cijevima je jasan pokazatelj da postoji problem u najmanje jednom dijelu sustava, ali ukoliko se očita normalna ili blago povišena razina CO to ne mora nužno značiti kako sustav ispravno funkcionira. Kod neispravnog motora s pravilno funkcionirajućim katalizatorom moguće je da se pokaže niska razina CO. U tom slučaju je potrebna daljna procjena kroz očitavanja primjerice nenormalne koncentracije plina te AFR/Lambda očitavanja.

NAPOMENA 2. : Treba biti od velikog opreza pri suočavanju s razinom CO manjom od 1% jer može biti smrtonosna. Trebalo bi uvijek testirati u prozračenom prostoru.

 1. Normalna CO očitavanja. Ako je proces izgaranja na ili je blizu stehiometrijske točke (ALF iznosi 14.7, lambda iznosi 1.0), razina CO u praznom hodu najčešće će biti manja od 2%
 2. Niska CO očitavanja . Ako je razina CO preniska ili ispodprosječna neće se moći očitati. Koncentracija CO će biti “normalna”, čak i pri izgaranju siromašne smjese, gdje je ALF iznad 14.7 (Lambda je iznad 1.0).
 3. Visoka (HC) očitavanja ugljikovodika obično ukazuju na prekomjernu količinu neizgorenog goriva. Uobičajeni uzroci uključuju neispravan sustav paljenja, podtlak i problemi sa smjesom goriva. Okolnosti koje mogu dovesti do visoke emisije HC su:
  • Nepotpuno sagorijevanje zbog neispravnih svjećica
  • Nepravilno namještena faza
  • Oštećeni električni kabeli
  • Loša kompresija
  • Podtlak
  • Neučinkovit ili neispravan sustav za upravljanje zrakom (ECM kontrola omjera zraka i goriva)

NAPOMENA. Rad katalizatora i HC koncentracije
Visoka vrijednost HC na ispušnim cijevima jasan su pokazatelj da postoji problem u barem jednom dijelu sustava. HC vrijednosti koji se pojavljuju kao normalne ili samo malo variraju nisu pouzdan pokazatelj kako sve unutar sustava ispravno funkcionira. HC vrijednosti u granicama normale su moguća i nisu neuobičajena kod neispravanog motora opremljeng pravilno funkcionirajućim katalizatorom. U tom slučaju je potrebna daljnja procjena kroz čitanja drugih parametara kao što su koncentracija plinova i AFL/Lambda čitanja.

 1. Normalna vrijednost (O 2 ) kisika . Kisik, mjeren kao postotak ispušnog volumena, odražava količinu plina koja je ostala u ispušnom uzorku nakon što se odvio proces izgaranja. O 2 očitavanja bi trebala biti oko 20%, što odražava prirodni iznos kisika pronađenog u zraku. Idealan raspon za vozila bez sekundarnog sustava ubrizgavanja zraka je manji od 1,5%. Ako postoji sustav ubrizgavanja zraka, uobičajno je da razina O 2 padne u rasponu od 3%do 4%. Vozila opremljena klimom trebala bi proizvesti sličnu razinu kisika kao i vozila koja nisu opremljena klimom.
 2. Visoka očitavanja kisika (O 2 ) pokazuju presiromašan omjer zraka i goriva (ALF veći od 14.7, lambda veća od 1.0). Okolnosti koje mogu dovesti do visoke emisije O 2 su:
  • Siromašna smjesa goriva (ALF iznad 14.7)
  • Podtlak
  • Problemi vezani s paljenjem
 3. Niska očitavanja O 2 pokazuje bogatu smjesu goriva (ALF ispod 14.7, lambda ispod 1.0).
 4. Visoka očitavanja ugljičnog dioksida (CO 2 ) pokazuju gotovo idealan omjer zraka i goriva i učinkovito izgaranje
 5. Niska očitavanja ugljičnog dioksida (CO 2 ) ukazuju da je smjesa goriva ili prebogata ili presiromašna te da ispušni sustav propušta ili da se uzorak razrijedio.
 6. Oksidi dušika. Oksidi dušika (NOx), uključujući dušikov (II) oksid (NO) i dušikov (IV) oksid (NO 2 ), nastaju ako temperatura u komori izgaranja prelazi 1.370 stupnjeva C. To se može dogoditi kada je motor pod opterećenjem. U situacijama previsoke temperature, najveća količina NOx je obično proizvedena u stehiometrijskoj točci (ALF 14.7 ili lambda od 1.0), s obzirom da je motor pod opterećenjem. Ako u procesu izgaranja unutar motora gorivo izgara u ili blizu stehiometrijske točke, razina NOx pri povišenim okretajima biti će znatno viša od one mjerene tijekom srednjih ili nižih okretaja. Tipično, NOx očitavanja u praznom hodu će biti 0 ppm.
 7. Visoka očitavanja NOx. Okolnosti koje mogu dovesti do abnormalno visoke emisije NOx su:
  • Neispravan EGR ventil
  • Slaba smjesa goriva (ALF iznad 14.7, lambda iznad 1,0)
  • Nepravilan rad svjećica
  • Termostatski grijač zaglavljen u polužaju zagrijanog zraka
  • Nedostatak ili oštečenje kanala hladnog zraka
  • Neispravan katalizator

NAPOMENA. Rad katalizatora i NOx koncentracija

Visoka očitavanja NOx u ispušnim cijevima su jasan pokazatelj da postoji problem u barem jednom dijelu sustava. NOx očitavanja koja se pojavljuju kao normalna ili su samo umjereno povišena nisu nužno pouzdan pokazatelj da sustav ispravno funkcionira. Vrijednosti NOx na ili blizu “normalne”su moguća i nisu neuobičajna kod neispravanog motora opremljenog ispravnim katalizatorom.

 1. Niska očitavanja NOx . Nema vrijednosti za NOx koja se mogu okarakterizirati kao preniska ili ispod optimalne. NOx je, naravno, 0 ppm u praznom hodu. NOx koncentracija može se pojaviti čak i kao normalna pri igaranju bogate smjese gdje je ALF daleko ispod 14.7 (lambda ispod 1,0).

Činjenice koje treba zapamtiti

Nusprodukti izgaranja ovise o omjeru goriva i zraka.

 1. O 2 spojen HC- u kao CO 2 i H 2 O .
 2. O 2 spojen s CO u obliku CO 2 .
 3. CO je pokazatelj kako je mješavina zraka i goriva bogata.
 4. HC je pokazatelj bogate (mršave) smjese goriva te zatajivanja.
 5. CO i O 2 su jednaki kod stehiometrijskog omjera goriva i zraka.
 6. O 2 i CO 2 su pokazatelji integriteta ispušnog sustava, integriteta uzorka crijeva i sonde, ili oboje.
 7. CO 2 je pokazatelj učinkovitosti sagorijevanja koja će biti najviša na ili blizu stehiometrijskog omjera goriva i zraka, te se smanjuje slabim ili bogatim omjerom zraka i goriva.
 8. Sustav doziranja zraka razrijeđuje ispušni uzorak s O 2 .
 9. O 2 je bitan za pravilan rad katalizatora. Njegova koncentracija je u suštini nepromijenjena od strane katalitičkog pretvarača, ako postoji “prozor” na pretvaraču motora. Razina O 2 je viša kod vozila s pravilnim operacijskim sustavimadoziranja zraka.
 10. Ako razina CO ide gore, razina O 2 ide dolje (obrnuto proporcionalno)
 11. Ako razina O 2 ide gore, CO ide dolje (obrnuto proporcionalno)
 12. Ako sustav ubrizgavanja zraka nije ispravan i ako je CO iznad 1%, katalizator je “gladan” kisika. Bez O 2 , on ne izgara, te time ispušna koncentracija bude sličnija onoj uzetoj prije pretvarača.

Ako su očitanjavanja unutar granica dopuštenih od strane proizvođača te ako su unutar lokalnih / državnih / saveznih zakona, može se općenito pretpostaviti da sustavi goriva, paljenja i kontrole emisije ispravno rade. Ako prelaze granice, popravci i prilagodbe su vrerojatno potrebni.